Asumisen ostoskori -vertailu

Helsinki

Asumisen ostoskorissa vertaillaan uuden omakotitalon, rivitaloasunnon ja kerrostaloasunnon hankintahintaa keskuskaupungeittain. Lisäksi vertaillaan kuinka paljon asuntoja valmistuu talotyypeittäin. Hinnat ja asuntomäärät ovat vuodelta 2019.

Hankintahinta (€/huoneisto-m²)

Uuden omakotitalon rakentamiskustannus Helsingissä on keskimäärin 3 897 €/m². Hinnassa on mukana tyypillisen tontin kustannus. Omalla tontilla olevan uuden rivitaloasunnon keskimääräinen neliöhinta on 5 238 €/m². Omalla tontilla olevan uuden kerrostaloasunnon (kolmio tai sitä suurempi) keskineliöhinta on 7 418 €/m² 

Vertailun taustatiedot löytyvät täältä

Helsingissä valmistuneet asunnot

Helsingissä valmistui vuonna 2019 yhteensä 6 050 uutta asuntoa. Näistä 6 % (338 kpl) oli omakotitaloissa ja 4 % (263 kpl) rivitaloissa. Eli Helsingissä valmistuneista asunnoista yhteensä 10 % oli pientaloissa (omakoti- tai rivitaloissa).

Asumistoivetutkimusten mukaan yli 70 % suomalaisista haluaisi asua pientalossa (eli omakoti- tai rivitalossa). Omakotitalo on suosituin talotyyppi - yli puolet suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.

Lue lisää asumistoiveista

Infograafi: Helsinki

PTT asuntokori Helsinki 2020 04 20