Asumisen ostoskori -vertailu

Jyväskylä

Asumisen ostoskorissa vertaillaan uuden omakotitalon, rivitaloasunnon ja kerrostaloasunnon hankintahintaa keskuskaupungeittain. Lisäksi vertaillaan kuinka paljon asuntoja valmistuu talotyypeittäin. Hinnat ja asuntomäärät ovat vuodelta 2019.

Hankintahinta (€/huoneisto-m²)

Uuden omakotitalon rakentamiskustannus Jyväskylässä on keskimäärin 2 716 €/m². Hinnassa on mukana tyypillisen tontin kustannus. Omalla tontilla olevan uuden rivitaloasunnon keskineliöhinta on 3 096 €/m². Omalla tontilla olevan uuden kerrostaloasunnon (kolmio tai sitä suurempi) keskineliöhinta on 4 161€/m² 

Vertailun taustatiedot löytyvät täältä

Jyväskylässä valmistuneet asunnot

Jyväskylässä valmistui vuonna 2019 yhteensä 2 015 uutta asuntoa. Näistä 11 % (217 kpl) oli omakotitaloissa ja 5 % (103 kpl) rivitaloissa. Eli Jyväskylässä valmistuneista asunnoista yhteensä 16 % oli pientaloissa (omakoti- tai rivitaloissa).

Asumistoivetutkimusten mukaan yli 70 % suomalaisista haluaisi asua pientalossa (eli omakoti- tai rivitalossa). Omakotitalo on suosituin talotyyppi - yli puolet suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.

Lue lisää asumistoiveista

Infograafi: Jyväskylä

PTT asuntokori Jyvaskyla 2020 04 20