Asumisen ostokori -vertailu

Taustatiedot

Tältä sivulta löytyy Asumisen ostoskori -vertailun taustatiedot. Lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, KTI Kiinteistötieto Oy:n, Maanmitauslaitoksen sekä Rakennustutkimus RTS Oy:n tietoja. Hintatiedot ovat vuodelta 2019.

Yleispätevien keskihintojen ilmoittaminen on mahdotonta, sillä hintoihin vaikuttavat monet tekijät (mm. sijainti, perustusolosuhteet, tontin koko, varustelutaso) - yhtä oikeaa hintaa ei ole. Lisäksi hintahaarukat ovat suuria, joten asunnon tai tontin voi saada huomattavasti edullisemmin tai hinta voi olla kaksinkertainen keskihintaan verrattuna.

Yhtenä vertailun tavoitteena on ollut muodostaa keskustelun pohjaksi yleiskuva uuden asunnon hankintahinnasta sekä asumisen aikaisista kuluista eri talotyypeissä. Hankintahinnoissa on mukana tontti. (Vuokratontilla olevaan asuntoon pääsee edullisemmin, mutta tonttivuokra nostaa asumisen aikaisia kuluja.)

Tavoitteena on myös nostaa omakotitalot mukaan asumisen keskusteluun kasvukeskuksissa. 

Kasvukeskuksissa tulisi kaavoittaa pientaloille nykyistä enemmän tontteja, jotta asumisen toiveet ja todellisuus vastaisivat edes hieman paremmin toisiaan – tällä hetkellä epäsuhta on häkellyttävä.

Lähtötietoina on käytetty:

  • Tilastokeskuksen StatFin-tietokantaa (uusien RT- ja KT-asuntojen hinnat) ja Rakennettu ympäristö –palvelua (valmistuneet asunnot talotyypeittäin)
  • KTI Kiinteistötieto Oy:n Suomen Omakotiliitolle keräämiä tonttien hintatietoja sekä Maanmittauslaitoksen Kauppahintatilaston tonttihintoja
  • Rakennustutkimus RTS Oy:n tietoja kuukausittaisista asumiskustannuksista ja omakotitalon
    rakentamiskustannuksista

21.4.2020 Pientaloteollisuus PTT ry

Vertailun taustatiedot:

Jarki Kotiin Asumisen ostoskori Kasvukeskusten tiedot 24 04 2020
201 kt, päivitetty 24.4.2020