Asumisen ostoskori -vertailu

Turku

Asumisen ostoskorissa vertaillaan uuden omakotitalon, rivitaloasunnon ja kerrostaloasunnon hankintahintaa keskuskaupungeittain. Lisäksi vertaillaan kuinka paljon asuntoja valmistuu talotyypeittäin. Hinnat ja asuntomäärät ovat vuodelta 2019.

Hankintahinta (€/huoneisto-m²)

Uuden omakotitalon rakentamiskustannus Turussa on keskimäärin 2 697 €/m². Hinnassa on mukana tyypillisen tontin kustannus. Omalla tontilla olevan uuden kerrostaloasunnon (kolmio tai sitä suurempi) keskineliöhinta on 5 107 €/m².

(Vertailussa on mukana myös uudet rivitaloasunnot Turkua ja Oulua lukuun ottamatta, sillä Tilastokeskuksen tiedoista ei löytynyt uuden, omalla tontilla olevan rivitaloasunnon neliöhintaa Turussa eikä Oulussa.)

Vertailun taustatiedot löytyvät täältä

Turussa valmistuneet asunnot

Turussa  valmistui vuonna 2019 yhteensä 2 110 uutta asuntoa. Näistä 6 % (118 kpl) oli omakotitaloissa ja 2 % (41 kpl) rivitaloissa. Eli Turussa valmistuneista asunnoista yhteensä 8 % oli pientaloissa (omakoti- tai rivitaloissa).

Asumistoivetutkimusten mukaan yli 70 % suomalaisista haluaisi asua pientalossa (eli omakoti- tai rivitalossa). Omakotitalo on suosituin talotyyppi - yli puolet suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.

Lue lisää asumistoiveista

Infograafi: Turku

PTT asuntokori Turku 2020 04 20