Omakotiliiton Kansalaistutkimus asumisesta

Omakotitaloasuminen nuorten perheiden haaveissa

Omakotiasuminen on yhä suomalaisten selkeästi halutuin asumismuoto, selviää Omakotiliiton teettämästä tutkimuksesta. Etenkin nuoret aikuiset ja lapsiperheet kaipaavat omakotitaloon.

Jopa lähes puolet niistä 18–34-vuotiaista, jotka eivät nyt asu omakotitalossa, toivoo asuvansa omakotitalossa 5–10 vuoden kuluttua. Myös etenkin lapsiperheet kaipaavat omakotitaloon: lapsiperheistä 48 % toivoo asuvansa omakotitalossa seuraavan 5–10 vuoden kuluttua.

Haasteena on löytää sopivan hintaista ja kokoista asuntoa. Vastaajista 41 %:lla on ollut haasteita toteuttaa asumistoiveitaan. Suurimpina haasteina ovat olleet asuntojen liian korkeat hinnat. Myös asunnon rahoitus ja sopivan kokoisten asuntojen liian vähäinen tarjonta ovat olleet esteenä asumisunelmien toteuttamiselle.

Omakotiliitto muistuttaa, että perheiden tarpeet pitää huomioida kaavoituksessa ja asuntotuotannossa.

”Nuoret perheet muuttaisivat mielellään pientaloihin, oman pihan ja lähiluonnon äärelle, mutta asunnot ja tontit ovat usein liian kalliita. Koko yhteiskunnan etu olisi, jos perheet voisivat asua haluamallansa tavalla omakotitalossa, ja myöhemmin myös muissa asumismuodoissa”, Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors sanoo.

Omakotiliitto kannustaa kuntia kaavoittamaan kohtuuhintaisia pientalotontteja sekä hinnoittelemaan tontit järkevästi. Lähes puolet kyselyyn vastaajista toivoi tontin maksavan alle 50 €/m².  Houkutteleva tarjonta tuo muuttajia, ja heidän mukanaan verotuloja ja elinvoimaa kuntaan, liitosta muistutetaan. Myös pientalovalmistajien kannattaa tarjota entistä enemmän kohtuukokoisia (50–99 m2) koteja perheiden tarpeisiin, sillä näille olisi kysyntää, selviää kyselystä.

Kaikkein tyytyväisimpiä asumismuotoonsa ovat juuri pientaloasukkaat: heistä 71 % on täysin tyytyväisiä asumiseensa.

Tutkimuksessa selvitettiin 18–75-vuotiaiden asumistoiveita ja -tyytyväisyyttä. Kyselyyn vastasi 1556 henkilöä eri puolilta Suomea.

Lue lisää Omakotiliiton sivuilta 

Omakotiliitto_Logo_Pysty.png