Asumisen ostoskori -vertailu

Oulu

Asumisen ostoskorissa vertaillaan uuden omakotitalon, rivitaloasunnon ja kerrostaloasunnon hankintahintaa keskuskaupungeittain. Lisäksi vertaillaan kuinka paljon asuntoja valmistuu talotyypeittäin. Hinnat ja asuntomäärät ovat vuodelta 2019.

Hankintahinta (€/huoneisto-m²)

Uuden omakotitalon rakentamiskustannus Oulussa on keskimäärin 2 847 €/m². Hinnassa on mukana tyypillisen tontin kustannus. Omalla tontilla olevan uuden kerrostaloasunnon (kolmio tai sitä suurempi) keskineliöhinta on 3 998  €/m².

(Muissa kaupungeissa vertailussa on mukana myös uudet rivitaloasunnot, mutta Tilastokeskuksen tiedoista ei löytynyt keskimääräisen uuden rivitaloasunnon hintaa Turussa ja Oulussa.)

Vertailun taustatiedot löytyvät täältä

Oulussa valmistuneet asunnot

Oulussa valmistui vuonna 2019 yhteensä 2 698 uutta asuntoa. Näistä 14 % (371 kpl) oli omakotitaloissa ja 9 % (255 kpl) rivitaloissa. Eli Oulussa valmistuneista asunnoista yhteensä 23 % oli pientaloissa (omakoti- tai rivitaloissa).

Oulussa pientaloasuntojen osuus on suurin vertailussa mukana olleista kaupungeista. Siitä huolimatta pientalojen osuus uusista asunnoista on Oulussakin alle neljänneksen.

Asumistoivetutkimusten mukaan yli 70 % suomalaisista haluaisi asua pientalossa (eli omakoti- tai rivitalossa). Omakotitalo on suosituin talotyyppi - yli puolet suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.

Lue lisää asumistoiveista

Infograafi: Oulu

PTT asuntokori Oulu 2020 04 20