Asumisen ostoskori -vertailu

Vantaa

Asumisen ostoskorissa vertaillaan uuden omakotitalon, rivitaloasunnon ja kerrostaloasunnon hankintahintaa keskuskaupungeittain. Lisäksi vertaillaan kuinka paljon asuntoja valmistuu talotyypeittäin. Hinnat ja asuntomäärät ovat vuodelta 2019.

Hankintahinta (€/huoneisto-m²)

Uuden omakotitalon rakentamiskustannus Vantaalla on keskimäärin 3 190 €/m². Hinnassa on mukana tyypillisen tontin kustannus. Omalla tontilla olevan uuden rivitaloasunnon keskimääräinen neliöhinta on 4 144 €/m². Omalla tontilla olevan uuden kerrostaloasunnon (kolmio tai sitä suurempi) keskineliöhinta on 4 440 €/m² 

Vertailun taustatiedot löytyvät täältä

Vantaalla valmistuneet asunnot

Vantaalla valmistui vuonna 2019 yhteensä 5 126 uutta asuntoa. Näistä 7 % (384 kpl) oli omakotitaloissa ja 3 % (158 kpl) rivitaloissa. Eli Vantaalla valmistuneista asunnoista yhteensä noin 10 % oli pientaloissa (omakoti- tai rivitaloissa).

Asumistoivetutkimusten mukaan yli 70 % suomalaisista haluaisi asua pientalossa (eli omakoti- tai rivitalossa). Omakotitalo on suosituin talotyyppi - yli puolet suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa.

Lue lisää asumistoiveista 

Infograafi: Vantaa

PTT asuntokori Vantaa 2020 04 20