Rakentamisen keskikustannus noin 2 000 €/m²

Omakotitaloihin syntyy edullisimmat asuinneliöt

Keskiarvoisen uuden omakotitalon nettoala on 165 m² ja rakentamiskustannukset ovat 338 688 € eli 2 053 €/netto-m². Tässä hinnassa ei ole mukana tonttia, eikä siinä ole huomioitu omalla osallistumisella saatavaa säästöä. Omakotitalon asumiskustannukset ovat asumisväljyyteeen suhteutettuna erittäin edulliset verrattuna muihin asumismuotoihin.

Tontin hinta lisää kokonaiskustannuksia, mutta omalla työpanoksella voi toisaalta pienentää kustannuksia. Keskimääräinen hinta antaa hyvän kuvan omakotirakentamisen kustannuksista, sillä 80 %:lla rakentajista toteutuneet kustannukset osuivat ±30 % haarukkaan keskihinnasta. (LÄHDE: Rakennustutkimus RTS Oy).

Tontti ja perustusolosuhteet

Tontin hankintahinta vaihtelee sijainnin mukaan. Koko maan keskimääräinen tontin hinta on noin 50 000 €. Suuressa kaupungissa hyvällä sijainnilla tontin hinta saattaa kuitenkin olla moninkertainen.

Monilla kaupungeilla on tarjolla vuokratontteja, jotka ovat joillekin rakentajille mieluinen vaihtoehto. Ostettavaan tonttiin verrattuna vuokratontti pienentää rahoitustarvetta rakennusaikana. Kaikista joustavin vaihtoehto rakentajalle on vuokratontti, jonka voi myöhemmin ostaa itselleen.

Tontin ominaisuudet vaikuttavat kustannuksiin. Louhiminen ja maaperän paaluttaminen nostavat kustannuksia. Tonttia hankittaessa onkin selvitettävä perustusolosuhteet.

Varustelutasolla suuri merkitys

Valitsetteko maalämmön vai hankintahinnaltaan edullisimman sähkölämmityksen? Kuinka paljon haluatte panostaa keittiöön tai pesutiloihin? Entä arvostatteko kotiautomaation tuomaa mukavuutta?

Käy tutustumassa Suomirakentaa.fi -sivuston kustannuslaskuriin. Se sopii hyvin alkuvaiheen arviointeihin. Hanke jaetaan 20 osa-alueeseen, joissa kussakin voin valita minkätasoinen ratkaisu valitaan (1-5 tähteä).

Omalla osallistumisella säästöä

Omatoiminen rakentaja pystyy pienentämään budjettia omalla työllään – oman ajankäytön ja osaamisen puitteissa. Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan keskiarvoisesti rakentajat säästävät omalla osallistumisellaan noin 50 000 € eli keskimääräräisen tonttikustannuksen verran. Lue lisää eri tavoista hankkia omakotitalo

Omakotiasukas voi helpoiten vaikuttaa omiin asumiskuluihin

Rakennustutkimus RTS on selvittänyt eri asumismuotojen kuluja. Uudessa omakotitaloissa kulut olivat asuntoneliöihin suhteutettuna pienimmät: 3 €/m²,kk.

Miksi omakotitalossa asuminen on edullisinta? Omakotiasukkaat voivat helpommin seurata omaa energian- ja vedenkulutustaan ja sen vuoksi myös vaikuttaa niihin. Omakotitaloissa tehdään itse pihatöitä ja myös pieniä kunnostustöitä. Uudet omakotitalot ovat erittäin energiatehokkaita, jolloin lämmityskulut ovat pienemmät.

Asumisen kuluissa on mukana lämmitysenergia, sähkönkulutus, vesi- ja jätemaksut, talon kunnossapito, verot, vakuutukset ja muut vastaavat kulut. Laskelmissa ei ole mukana pääomakuluja, jotka koostuvat asuntolainan lyhennyksistä ja koroista. 

   Keskikoko Asumiskulut  Asumiskulut 
 Omakotitaloasunnot  152 m²  3,0 €/m²,kk 456 €/kk
 Rivitaloasunnot  87 m²  6,2 €/m²,kk  539 €/kk
 Kerrostaloasunnot  80 m²  6,6 €/m²,kk  528 €/kk

Lähde: Suomi Asuu 2021 -tutkimus (Rakennustutkimus RTS Oy)

Arvioi oman talosi rakennuskustannukset

Rakennustutkimus RTS:n laskurissa kustannukset on jaettu 20 alakohtaan, joiden laatutasoa voidaan muuttaa. Laskuri sopii alkuvaiheen kustannusarvioiden laatimiseen.

Suomirakentaa.fi

RTSTUTKII-logo

Rakennustutkimus RTS Oy on markkinatutkimusyritys, joka on erikoistunut pientalorakentamiseen. www.suomirakentaa.fi on RTS:n neuvontasivusto omakotitalon rakentamista tai remontointia suunnitteleville.