Pientalovaltaiset alueet ovat toivotuimpia asuinympäristöjä

Omakotiasujat tyytyväisimpiä asumiseensa

Valtaosa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Vielä merkittävämpää on se, että omakotitaloasujat ovat muita tyytyväisempiä asumiseensa. Oma piha, oma rauha ja oma päätösvalta kuuluvat tärkeisiin viihtyvyystekijöihin.

Omakotitalo on toivotuin kaikissa ikäryhmissä

Omakotitalo on toistuvasti toivotuin asuntotyyppi. Tyypillisesti asumistoivetutkimukset osoittavat että yli puolet suomalaisista asuisi mieluiten omakotitaloissa. Pientaloissa (eli omakoti- tai rivitalossa) asuisi mieluiten noin 70-75 % suomalaisista.  

Suomen ympäristökeskus tekee muutamien vuosien välein tutkimuksen, jossa selvitetään yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvien suomalaisten asumistoiveita. Viimeisin tutkimuksen, Asukasbarometri 2016:n mukaan yli puolet (52 %) ilmoitti ihannetalotyypiksi omakotitalon. Pari– tai rivitalon valitsisi 19 % ja kerrostalon 27 % vastaajista.

Asukasbarometrissä selvitettiin myös tyytyväisyyttä nykyiseen asuinalueeseen ja nykyiseen asuntoon. Pientaloalueet saivat asuinalueista parhaan arvosanan ja oli myös suosituin (52 %). Reilu viidennes vastaajista (21 %) ilmoitti keskustan mieluisimmaksi alueeksi, 15 % maaseudun ja 8 % kerrostalovaltaisen alueen.

Keväällä 2019 julkistettiin pohjoismainen tutkimus 18-25-vuotiaiden nuorten asumistoiveista. Enemmistö suomalaisnuorista (peräti 94 %) asuisi kymmenen vuoden päästä omistusasunnossa, jos saisi vapaasti valita. Halutuin asumismuoto olisi omakoti- tai rivitalo (53 %).

Lisää asumistoiveista

Omakotitaloissa asuu tyytyväisimmät asukkaat

Asukasbarometri 2016:n mukaan omakotitaloissa ja pientalovaltaisilla alueilla asuvat pitävät asuinaluettaan viihtyisimpänä ja rauhallisena.

Pientalovaltaisilla alueilla mainitaan epäviihtyvyystekijöitä vähemmän kuin muualla. Puutteet ja ongelmat liittyvät omakotiasukkailla lähipalveluihin sekä työ- ja asiointimatkojen pituuteen.

Merkittävää on, että 87 % omakotiasukkaista asuu nyt ihanneasumismuodossaan. Rivi- ja kerrostaloasukkaista alle puolet vastasi samoin.

Oma piha on tärkeä viihtyvyystekijä

Omakotiasukkaat ovat tyytyväisiä omaan pihaansa ja pihoja myös käytetään enemmän kuin muissa asumismuodoissa. Omakotitalossa asuvat ovat tyytyväisimpiä asuinalueensa sosiaalisiin kontakteihin.

Omaa rauhaa arvostetaan

Rakennustutkimus RTS Oy:n Suomi Asuu 2017 -tutkimuksessa omakotitaloissa asuvat nostivat tärkeimmiksi viihtyvyystekijöiksi oman rauhan ja oman päätösvallan. 

Tärkeimmät syyt omakotitalon valintaan Suomi Asuu 2017 -tutkimuksen mukaan:

  1. Oma rauha
  2. Mieluisin tai paras asumismuoto
  3. Oma päätösvalta
  4. Oma piha
  5. Asumisen vapaus
  6. Riittävästi tilaa