Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n tuoteryhmä

Eristeteollisuus

Ekologinen ja siten myös vähähiilinen pientalo on kokonaisuus, jonka välttämättömänä elinkaaren aikaisena perustana Suomen ilmasto-olosuhteissa on aina hyvä rakenteellinen energiatehokkuus, jossa yhdistyvät rakennuksen optimaalinen ulkovaipan lämmöneristäminen ja ilmatiiveys ml. ikkunat ja ovet sekä hallittu ilmanvaihto lämmöntalteenottoineen.

Rakenteellinen energiatehokkuus on välttämättömyys, kun tavoitteena on toteuttaa kestävää uudis- ja korjausrakentamista. Pientalojen rakenteellisen energiatehokkuuden optimaaliset reunaehdot on määritelty ympäristöministeriön uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälässä 33, ”rakenteellinen energiatehokkuus”.
Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n eristeteollisuuden tavoitteena on edistää rakennusten rakenteellista energiatehokkuutta, joka säästää luonnonvaroja sekä varmistaa rakennuksen kestävät ja turvalliset elinkaariominaisuudet.

Lämmöneristäminen – ilmastoteko ja investointi tulevaisuuteen -seminaari

RTT:n Eristeteollisuus järjesti tammikuussa 2019 yhteistyössä Rakennuslehden kanssa seminaarin, jossa keskityttiin rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen parantamisen merkitykseen nyt ja tulevaisuudessa eri näkökulmista, ml. rakentamismääräykset, rakennuttajan ja sijoittajan sekä ympäristöjärjestön odotukset. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjäljen arviointi ja rakennustyyppikohtaiset päästörajat tulevat Suomessa osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvulla.

Katso kooste seminaarista